מערכת השעות המעודכנת:
יום א' 09:00 יפו
יום ג' 19:00 בית אלעל
יום ה' 09:00 יפו
יום ו' 12:00 בית אלעל.